Arkiv/Forskning

_______________________________

 

Arkiv och forskning rörande Almqvistska släkten

________________________________________________________

 

 

 

Almqvistska släktföreningens syfte är bl.a. dokumentation och forskning rörande släkten. Släktföreningen har därför ett arkiv i Riksarkivet där material kan sparas på ett professionellt sätt.

 

Föreningen ger även finansiellt stöd för publikationer som är av intresse för släkten Almqvist.