Minnesstenen

_____________________________________________________

 

Minnesstenen

_______________________________________________________

 

 

 

Karl Almqvist vid den minnessten, som han tillsammans med sin syster Berta lät resa på en berghäll vidstamfaderns födelsegård, Södra Långeberg i Ölmstads socken.

 

"Utstrålar inte också hans trygga gestalt något av det småländska urbergets orubbliga kraft!” (ur Matrikeln 1972).