Stamfaderns födelsegård

______________________________________________________

 

Stamfadern Harald Almqvists födelsegård Södra Långeberg i Ölmstad socken

_______________________________________________________

 

Information om gården avses läggas upp på sidan.