Släktens ursprung

______________________________________________________

 

Almqvistska släktföreningens ursprung

_______________________________________________________

 

Släkten Almqvist härstammar från Grännatrakten i Småland.

 

Stamfadern var Harald Almqvist (1657-1711) , född i Ölmstad, studerade i Åbo och blev kyrkoherde på Visingsö.