1981 Göteborg

Släktmöte 1981 i Göteborg

 

 

Släktmötet 1981 var i Nya varvet i Göteborg, 62 deltagare.

 

Släktmötesförhandlingar på Nya Varvet, reviderade stadgar, antagande av släktvapnet.

 

Middag med dans på Sjöofficersmässen.

 

Utställning vid Lindholmen till minne av Sven Alexander Almqvist, 1840-1931, där hans sonson Per-Olof Almqvist berättade om sin farfars liv och gärning, .

 

Lunchpå Fars Hatt, avgående ordf. Sven Almqvist utsågs till hedersordförande.