2015 Göteborg

Släktmöte 2015 i Göteborg


Släktmötet 5 - 6 september 2015 i Göteborg


Släktmötet 2015 hade Sven Alexander Almqvist (1840-1931) som tema.

Sven Alexander var en av de mest drivande männen bakom Sveriges mycket framgånsrika epok som en av världens främsta skeppsbyggare (ca 1870-1970).

Släktmötet förlades därför till Göteborg där vi kunde se och uppleva platsen där Sveriges många storvarv låg och där Sven Alexander verkade större delan av sitt liv.

Deltagarantal 55st.


Glada deltagare i släktmötet framför Scandic Hotel

Styrelsen hälsare deltagarna välkommna
De båda långvariga styrelsemedlemmarna Stig Almqvist och Gunilla Dawidsson avtackas med blommor.


 Föreningens hedersordförande Per-Olof Almqvist håller ett föredrag om Sven Alexander Almqvist


 


Mingel efter förhandlingen

Den nya ordföranden Carola Almqvist utbringar en skål vid middagen.

Söndagens båtutflykt företogs i ett strålande solsken.

Några deltagare på båtutflykten i Göteborgs skärgård och de före detta varvsanläggningarna vid Göta älv.

Lindholmens varvs området i nutid från Göta älv. Man kan se huvudkontoret högst upp till höger samt disponentvillan högst upp i mitten där Sven Alexander Almqvist bodde många år.

Per Olof Almqvist förrättar en kransnedläggning vid Sven Alexander Almqvists grav vid Lundy nya kyrka.