Tidigare ordförande

 

 

 

_______________________________________________________

 

Ordförande i Almqviska släktföreningen

________________________________________________________

 

Ordförande för Almqvistska släktföreningen sedan dess bildande 1952:

 

Ernst Almqvist 1952-1964

Sven Almqvist 1964-1981

Ludvig Almqvist 1981-1987

Per-Olof Almqvist 1987-1999

Stephan Almqvist 1999-2002

Peter Reichel 2002-2010

Harald Almqvist 2010-