Tidigare ordförande
_______________________________________________________


Ordförande i Almqviska släktföreningen

________________________________________________________


Ordförande för Almqvistska släktföreningen sedan dess bildande 1952:


Ernst Almqvist                            1952-1964

Sven Almqvist                            1964-1981

Ludvig Almqvist                          1981-1987

Per-Olof Almqvist                        1987-1999

Stephan Almqvist                        1999-2002

Peter Reichel                               2002-2010

Harald Almqvist                           2010-