Arkiv/Forskning
Almqvistska släktföreningens syfte är bl.a. dokumentation och forskning rörande släkten. Släktföreningen har därför ett arkiv i Riksarkivet där material kan sparas på ett professionellt sätt.


Föreningen ger även finansiellt stöd för publikationer som är av intresse för släkten Almqvist.

.

_______________________________


Arkiv och forskning rörande Almqvistska släkten

________________________________________________________