Minnesstenen

.

_____________________________________________________


Minnesstenen

_______________________________________________________

Karl Almqvist vid den minnessten, som han tillsammans med sin syster Berta lät resa på en berghäll vidstamfaderns födelsegård, Södra Långeberg i Ölmstads socken.


"Utstrålar inte också hans trygga gestalt något av det småländska urbergets orubbliga kraft!” (ur Matrikeln 1972).