Stamfaderns födelsegård

.

______________________________________________________


Stamfadern Harald Almqvists födelsegård Södra Långeberg i Ölmstad socken

_______________________________________________________


Information om gården avses läggas upp på sidan.