Släktens ursprung

.

______________________________________________________


Almqvistska släktföreningens ursprung

_______________________________________________________


Släkten Almqvist härstammar från Grännatrakten i Småland.


Stamfadern var Harald Almqvist (1657-1711) , född i Ölmstad, studerade i Åbo och blev kyrkoherde på Visingsö.