Ester Almqvist "Konstnären"

.


Ester Almqvist (1869 – 1934)


Ester Almqvist föddes 1869 i Bromma. Honutbildade sig till konstnär på Tekniska Skolan i Stockholm och på Valand i Göteborg.


Sitt yrkesverksamma liv tillbringade hon huvudsakligen i Lund där hon ingick i en grupp konstnärinnor som samarbetade nära. Ester fick sitt genombrott inom den nationalromantiska traditionen men blev sedan pionjär inom den svenska modernismen. Hon avled 1934.