Sven Johan Almqvist "Prosten i Gränna"

.


Sven Johan Almqvist (1769 – 1843). "Prosten i Gränna"

var äldste son till kyrkoherden på Visingsö, Johannes Almqvist (sonson till vår stamfader Harald), och hans hustru Anna Sara Drysén. Han studerade vid olika akademier, blev hovpredikant, riksdagsman och kyrkoherde i Adolf Fredriks församling i Stockholm men återvände år 1802 vid dryga trettio års ålder till sin hembygd för att bli kyrkoherde i Gränna och sedermera kontraktsprost.


Han gifte sig i unga år med Margareta Sophia Neuman med vilken han fick en son som dog i späd ålder. Endast några månader senare dog barnets mor och Sven Johan gifte om sig med Gustava Brandelius med vilken han fick 12 barn.


Prosten Almqvist var inte bara en kraftfull präst utan också en mäktig jordägare som styrde och ställde med sina egendomar och anställda. Det var inte för inte som han gick under namnet ”Prosten i Gränna”. Han innehade bl a Bunnströms gård, strax utanför Gränna vid sjön Bunn. Det sägs att han tillverkade brännvin där, vilket han bl a använde för att avlöna arbetarna på gården med.