Släktvapnet______________________________________________________


Almqvistska släktvapnet

_______________________________________________________
Den förste orförande Ernst Almqvists son, Sven Arvid Almqvist, tog i slutet av 1970-talet upp frågan om att bilda ett släktvapen. Ett sådant skulle stärka släktbanden och släktidentiteten.


Styrelsen godkände förslaget och Sven som då var ordförande blev den drivande kraften vid utarbetandet av vapnet som skedde i samråd med dåvarande statsheraldikern Jan

von Konow. Vapnet godkändes i heraldiskt avseende av Riksarkivets heraldiska

sektion i december 1981.


På släktvapnets sköld syns en rebus av släktnamnet, en almqvist, samt ett

brinnande ljus i en stake. En almqvist fanns redan i sigillet som tillhörde den förste

bäraren av släktnamnet, lektorn och kyrkoherden på Visingsö Harald Almqvist.

Ett brinnande ljus finns också på dennes gravhäll från år 1698 i Brahekyrkan på

Visingsö, där försett med texten ”Herren är mitt ljus”. Ljuset symboliserar också

upplysning och bildning. Den röda färgen och guldet kommer från Smålands

landskapsvapen.


Med vapnet som motiv tillverkades senare en släktnål som numera delas ut till alla

nya medlemmar.


.