SläktföreningenSmålandssläkten Almqvists stamfader är Harald Almqvist (1657-1711),

kyrkoherde på Visingsö.


Almqvistska släktföreniningen står öppen för de som kan påvisa släktskap med stamfadern Harald Almqvist.


Föreningens syfte är att verka för sammanhållningen inom släkten, ta tillvara

gemensamma släktintressen, bedriva efterforskningar i släktens historia och lämna

ekonomiska bidrag, exempelvis för studier.Almqvistska släktföreningen bildades 1952 och har idag ca 330 medlemmar

.


Föreningen Almqvistska släktföreningen

________________________________________________________