Integritetspolicy

.


Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer from 2018-05-25.


Almqvistska släktföreningen har ett digitalt medlemsregister innehållande följande poster:
- Namn
- Adress
- Postnummer och ort
- Telefonnummer
- E-postadress
- Födelsedata
- Ev titel
- Civilstatus (gift, sambo) samt datum
- Generationskod


Syftet med medlemsregistret är att ha en uppdaterat register över föreningens medlemmar, samt att använda adresserna för att kommunicera till medlemmarna via brev, e-brev eller i vissa fall telefon. Rättslig grund för personuppgiftsbehandling är det avtal som tecknas mellan föreningen och medlemmen, i och med att medlemskap beviljas.


Medlemsregistret används för utskick till föreningens medlemmar av t.ex. inbjudan till släktmöten eller av annan för medlemmarna viktig information. Dessutom används registret som underlag till en medlemsmatrikel, som trycks vart tredje år i samband med varje nytt släktmöte och som delas ut till medlemmarna. Har man invändningar mot att ingå i matrikeln måste man själv aktivt kontakta styrelsen. Registret används enbart internt inom föreningen och får inte överlåtas till annan part.


Föreningen använder Google analytics för att samla in statistik över hur hemsidan används, i syfte att göra den mer användbar och intressant för medlemmarna. Förstapartscookies används då av Google för att rapportera besökarnas interaktioner samt insamling sker av IP adresser som därefter maskeras för att kunna generar de statistiska rapporter föreningen använder sig av för analys.


I samband med att föreningens styrelse konstitueras utses en registeransvarig, vanligen sekreteraren, vars uppgift det är att hålla registret uppdaterat.


Rätt att använda medlemsregistret har nedanstående i föreningen:
- Registeransvarig
- Styrelsen
- Revisorerna
- Valberedningen


Vid ev. synpunkter eller frågor, kontakta föreningens sekreterare Eva Fried med mejladress eva.fried@kund.biknet.se_______________________________


Almqvistska släktföreningens integritetspolicy

________________________________________________________