1981 Göteborg

Släktmöte 1981 i GöteborgSläktmötet 1981 var i Nya varvet i Göteborg, 62 deltagare.


Släktmötesförhandlingar på Nya Varvet, reviderade stadgar, antagande av släktvapnet.


Middag med dans på Sjöofficersmässen.


Utställning vid Lindholmen till minne av Sven Alexander Almqvist, 1840-1931, där hans sonson Per-Olof Almqvist berättade om sin farfars liv och gärning, .


Lunchpå Fars Hatt, avgående ordf. Sven Almqvist utsågs till hedersordförande.
.