2015 Göteborg

Glada deltagare i släktmötet framför Scandic Hotel

Styrelsen hälsare deltagarna välkommna
De båda långvariga styrelsemedlemmarna Stig Almqvist och Gunilla Dawidsson avtackas med blommor.


 .

Föreningens hedersordförande Per-Olof Almqvist håller ett föredrag om Sven Alexander Almqvist


 


Mingel efter förhandlingen

Den nya ordföranden Carola Almqvist utbringar en skål vid middagen.

Söndagens båtutflykt företogs i ett strålande solsken.

Några deltagare på båtutflykten i Göteborgs skärgård och de före detta varvsanläggningarna vid Göta älv.

Lindholmens varvs området i nutid från Göta älv. Man kan se huvudkontoret högst upp till höger samt disponentvillan högst upp i mitten där Sven Alexander Almqvist bodde många år.

Per Olof Almqvist förrättar en kransnedläggning vid Sven Alexander Almqvists grav vid Lundy nya kyrka.

Släktmöte 2015 i Göteborg


Släktmötet 5 - 6 september 2015 i Göteborg


Släktmötet 2015 hade Sven Alexander Almqvist (1840-1931) som tema.

Sven Alexander var en av de mest drivande männen bakom Sveriges mycket framgånsrika epok som en av världens främsta skeppsbyggare (ca 1870-1970).

Släktmötet förlades därför till Göteborg där vi kunde se och uppleva platsen där Sveriges många storvarv låg och där Sven Alexander verkade större delan av sitt liv.

Deltagarantal 55st.