Tidigare ordförande


Ordförande för Almqvistska släktföreningen sedan dess bildande 1952:Ernst Almqvist          1952 - 1964

Sven Almqvist          1964 - 1981

Ludvig Almqvist        1981 - 1987

Per-Olof Almqvist      1987 - 1999

Stephan Almqvist      1999 - 2002

Peter Reichel             2002 - 2010

Harald Almqvist         2010 - 

Carola Almqvist         xxxx-2022

Robert Almqvist         2022 - 

.
_______________________________________________________


Ordförande i Almqviska släktföreningen

________________________________________________________