StartsidaSmålandssläkten Almqvists stamfader är Harald Almqvist (1657-1711),

kyrkoherde på Visingsö.


Almqvistska släktföreniningen står öppen för de som kan påvisa släktskap med stamfadern Harald Almqvist.


Föreningens syfte är att verka för sammanhållning inom släkten, ta tillvara

gemensamma släktintressen, bedriva forskning i släktens historia samt lämna

ekonomiska bidrag, exempelvis för studier.


Idag har Almqvistska släktföreningen ca 330 medlemmar

_______________________________


Almqvistska släktföreningens hemsida

________________________________________________________

.