Aktuellt

.INBJUDAN


till Malmö konsthall lördagen den 6 april 2019 då släktföreningen bjuder på en

specialvisning av utställningen:


”Jag lever i två världar”

Ester Almqvist och konstlivet 1890 – 1934


Utställningen har tillkommit i ett nära samarbete med Konsthallen i Norrköping

där den visades under förra året. Den handlar främst om Ester Almqvist men

också om hennes samtida konstnärsvänner och lärare.


Martin Sundberg en av projektets två kuratorer kommer ned från museet i

Norrköping för att göra en specialvisning för släktföreningens medlemmar.

Båda konstverken finns med i utställningen och föreställer Esters mamma Augusta, det till

vänster är en akvarell från 1893, det till höger är en olja målad flera år senare


Som av en händelse pågår samtidigt på Malmö konsthall utställningen Bergman

på modet. Den visades förra året på Hallwylska palatset i Stockholm och är

gjord av Anna Bergman, medlem i Almqvistska släktförenigen och en av våra

stipendiater förra året.


PROGRAM DEN 6 APRIL


Kl 13.30 Anna Bergman visar ”Bergman på modet”

Kl 14.30 PAUS med förfriskningar

Kl 15.30 Martin Sundberg visar ”Ester Almqvist och konstlivet 1890 – 1934”


Vi hoppas att många av er ska ha möjlighet att delta i denna informella släktträff

i Malmö och ber er att senast den 1 mars anmäla ert deltagande till

släktföreningens ordförande Carola Almqvist (mejladress sista sidan)!


Släktföreningen bjuder på entréavgiften, enkel förfriskning i pausen och på

guidningen. Medlemmarna betalar och ordnar själva med resor och eventuellt

uppehälle i Malmö.
Affischer om de två utställningarna utanför Malmö museum

Släktträff 22 september 2019 om arkivering av släkthandlingar,

foton m m


För eller senare kommer de flesta av oss i den situationen att vi undrar varför,

och i så fall var och hur vi ska spara på gamla brev, kontrakt, foton etc. Om inte

annat händer detta när någon nära anhörig går bort och de efterlevande ska

avgöra vad av gamla papper som kan vara av varde att bevara. Hur resonerar

man och vad gör man med det man vill spara och göra tillgängligt för andra

intresserade och för eftervärlden?


Christina Iderbring är expert på dessa frågor efter att ha forskat om sin närmaste

familj och publicerat intressant material såväl på nätet som i tryckt form.

Annika Andrésson har också satt sig in i dessa frågor. Tillsammans planerar

dessa två suppleanter i vår styrelse en studiedag kring dessa frågeställningar.

Den kommer att äga rum söndagen den 22 september i Irsta Församlingshem

utanför Västerås. Utförligare information i nästa Medlemsblad. Save the date!


_______________________________


Aktuellt från Almqvistska släktföreningen

________________________________________________________