Riksarkivet

.


______________________________________________________


Riksarkivet

_______________________________________________________
I Riksarkivet i Stockholm finns material om Släkten förvarat.


Har du material du tror kan vara av intresse för framtida forskning rörande släkten eller skulle du vilja se något av de arkiverade dokumneten, kontakta sekreteraren.
Släktarkiv

Uppbyggandet av ett släktarkiv var under de första åren en viktig uppgift för släktföreningen.


Dokument av olika slag skickades in till föreningens sekreterare Sven Almqvist som

till en början katalogiserade och arkiverade dessa i hemmet, först i Stockholm och

från år 1957 i Uppsala.


Detta blev dock med tiden alltför utrymmeskrävande och var även ur säkerhetssynpunkt olämpligt, varför släktarkivet bestående av 20 kapslar år 1969 överlämnades som deposition till Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala.


Detta arkiv flyttades i slutet av 1980-talet till Riksarkivet i Stockholm där det alltjämt finns. År 1994 gjorde Marianne Hagson (från gren VII) på uppdrag av släktföreningen en inventering av släktarkivet och upprättade en förteckning över de 48 kapslar och övrigt material som arkivet då hade utökats till.


Därefter har flera tilläggsdepositioner gjorts som endast delvis förtecknats