Profiler i Släkten

.______________________________________________________


Profiler i släkten Almqvist

_______________________________________________________
Släkten har funnits sedan mitten av 1600-talet. Det finns således ett stort antal personer som är intressanta att lyfta fram. Här har gjorts ett urval som vi bedömer kan vara av intresse.