Släktträd

.

______________________________________________________


Almqvistska släktträdet

_______________________________________________________


Detta träd visar de olika grenarna av släkten Almqvist.


Generationskoder


Almqvistska släktföreningen använder sig av ett system med generationskoder

för att identifiera släktskap. I matrikeln återfinns koden som sista raden i varje

medlemsinformation. Vid första anblicken kan generationskoden te sig ganska

komplicerad, ja nästan obegriplig, men faktum är att den inte är så svår att förstå.

Utgångspunkten för kodsystemet är “urfaderm” Måns. Harald, Måns sonson, var

dock den förste att kalla sig Almqvist men Måns är den äldsta kända släktingen. Det

är därför som generationskoden har Måns som utgångspunkt.

I genrationskoden betecknas manliga släktmedlemar med en stor bokstav, kvinnliga

med liten. En släktmedlems make eller maka får tillägget ”+”. Själva bokstaven

bestäms av ordningen i en syskonskara. En förstfödd dotter får beteckningen ”a”

medan hennes följande lillebror får beteckningen ”B”.

Anfadern Harald har beteckningen EB. Av detta kan vi utläsa att han är sonson till

Måns. Vi kan också utläsa att hans far, Måns Månsson, var det femte syskonet – E,

medan Harald själv var det andra syskonet – B.