2012 - Gränna

Glada deltagare i släktmötet framför Västanå slott före festmiddagen

Det blev många kära återseenden då deltagarna i släktmötet droppade in på Gyllene Uttern lagom till lunch på lördagen. Sedan alla prickats av och fått varsitt exemplar av den nya matrikeln med en historik över föreningens 60-åriga historia serverades välkomstlunch i Gyllene Utterns festsal. Ordförande Harald hälsade alla välkomna och redogjorde för helgens program som började på Gränna Prästgård. Där berättade Carola om prosten Sven Johan Almqvist och om prästgården som uppfördes för honom och med hans hjälp 1802-1804. Här bodde han med sin familj under hela 40 år fram till sin död år 1843.


Efter avprickning av deltagarna serverades välkomstlunch på Gyllene Uttern


Vi samlades vid ekonomibyggnaderna på den västra, nedre delen av den stora prästgårdstomten. Denna del har nyligen styckats av från själva prästbostaden och sålts till Romans fastigheter i Gränna som vill förvandla de gamla kulturminnesmärkta husen, tidigare smedja, stall, vagnslider, magasin etc, till äldreboende och kontor. Anders Roman fanns själv på plats för att redogöra för planerna.Vid prästgårdens ekonomibyggnader


Carola berättade om prosten Almqvist och hans hushåll och om hur livet kunde te sig för prästfamiljen i Gränna för 200 år sedan..

Själva prästbostaden, som fortfarande är i kyrkans ägo, ligger längs Brahegatan på östra delen av tomten. Vi kunde promenera runt i den tidigare magnifika men nu rätt förfallna trädgården och beskåda den imponerande byggnaden exteriört.


Gränna kyrka förstördes vid en brand i slutet av 1800-talet. Den kyrka som idag står på exakt samma plats är alltså inte densamma som Sven-Johan verkade i. Hans gravsten är rest öster om kyrkan i skuggan av Grännaberget. Vid stenen växer ett mäktigt almträd, sannolikt planterat i samband med hans begravning 1843.


I denna rofyllda miljö passade vi på att ägna våra bortgångna släktingar av tidigare generationer en tanke.


Prosten Almqvist var inte bara en kraftfull präst utan också en mäktig jordägare som styrde och ställde med sina egendomar och anställda. Det var inte för inte som han gick under namnet ”biskopen i Gränna”. Han innehade bl a Bunnströms gård, strax utanför Gränna vid sjön Bunn. Där togs vi emot av nuvarande ägaren, Johan Grapengiesser, som berättade att prosten sägs ha tillverkat brännvin där, vilket han bl a använde för att avlöna arbetarna på gården med.


För de yngre erbjöds parallellt på Gränna Museum två alternativa program, dels ett om ballongfararen Salomon Andrée och dels ett om greve Per Brahe.

 


De sedvanliga släktmötesförhandlingarna ägde rum på Västanå Golfklubb. Mötet valde Ulla Hodges, gren IV, som efterträdare till Johan Almqvist, gren VI.


Hälften av deltagarna var inkvarterade på Västanå Slott och hälften på Gyllene Uttern. Minibussar hämtade på Gyllene Uttern före kvällens begivenheter på Västanå och körde tillbaka gästerna i omgångar efter kvällsprogrammets slut.

 


Lördagens festmåltid på Västanå var av högsta klass.


Kvällen avslutades med en bildkavalkad från tidigare släktmöten.

 


På söndagen besökte vi först våra donatorer Anna och Carl Almqvists och Berta Almqvists gravar på Vireda kyrkogård. Vår tidigare ordförande Per-Olof lade ned en krans och uttryckte ett tack för vad dessa släktingar betytt för vår förening. Inne i kyrkan fick vi höra om Stenbocks kurir, alias Henrik Hammarberg, som ligger begravd under kyrkans kor. Hammarbergarna är ingifta i vår gren I. Slutligen besöktes det nyrenoverade Hammarbergska gravmonumentet på Wiredaholms ägor. Släktmötets program avslutades med lunch på Wiredaholms f d säteri, numera Golf- & Country Club.

 


Släktmöte 2012 i Gränna


Släktmötet 1 - 2 september 2012 i Gränna


Under några vackra sensommardagar 2012 samlades närmare hundra medlemmar i Almqvistska släktföreningen i Gränna för att under festliga former fira föreningens 60-årsjubileum