Släktmöten

______________________________________________________


Almqvistska släktföreningens släktmöten

_______________________________________________________En av föreningens viktiga uppgifter är att arrangera släktmöten med syfte att vi inom släkten skall lära känna varandra och på detta sätt öka sammanhållningen inom släkten. Föreningens ambition är att ha ett släktmöte vart tredje år, till vilket alla medlemmar bjuds in. Flest möten har hittills förlagts till Stockholm och Göteborg.


Mötet brukar vara en Lördag med övernattning för de som inte är lokala. Under dagen brukar det ordnas släktrelaterade aktiviteter, som t.ex att besöka Visingsö där anfadern var kyrkoherde. Därefter följer Förhandlingar, dvs det beslutande släktmötet

följt av middag.


Föreningen brukar kraftigt subventionerra dessa möten.

.