Sven Alexander Almqvist " Varvsdirektören"

 

Sven Alexander Almqvist - "Varvsdirektören"

 

Sven Alexander Almqvist (1840 – 1931)

Föddes i Brännkyrka (Stockholm) 1840 under fattiga förhållanden (enligt muntlig uppgift)

Började på Mottala verkstad som konstruktör. Motala Verkstad var då en av Sveriges mest framstående industrier, och låg bakom Göta kanal.

 

Sven blev 1869 chef för ritkontoret på dotterbolaget Lindholmens mekaniska verkstad i Göteborg, som var ett varv. Han gjorde bra ifrån sig och blev 1876 befordrad till verkstadschef på moderbolaget Motala verkstad, han var verkstadschef 1876-92.

 

Ett intressant projekt som han genomförde var att 1878 bygga världens första tankbåt (Zoraster) för bröderna Nobels ryska oljeföretag. Det byggdes i samarbete med beställaren Ludvig Nobel och levereades till Baku. Längden var 43m och den kunde lasta 240 ton fotogen, som då var huvudprodukten.

 

 

 

 

1892 blev han VD för Lindholmen.

Efter en ägardispyt med den nya ägaren av Lindholmen gick han över till Götaverken som VD 1906-1910, och styrelseordförande 1910-1917.

 

Under Sven Alexanders ledning byggdes många av svenska flottans större fartyg. Bl.a. HMS Blenda, HMS Svea, HMS Göta, HMS Niord, HMS Dristigheten, HMS Äran, och delvis HMS Oscar II.

 

Götaverken utvecklades under 1900-talet till Sveriges största varv och under efterkrigstiden var Sverige en av världens främsta varvsnationer, upp till 25% av världens tonnage byggdes i Sverige åren innan varvskrisen på -70 talet och Sverige var världens näst största varvsnation. Götaverken var alltså ett av de mest betydande företagen i Sverige under en tid.

 

Sven Alexander skall ha varit en personlighet.

Ett citat är: ”Direktör Almqvist var skarp men och skrattade ofta och bjöd på snus ur sin dosa.”

En annan kuriosa är att när ett företag som byggdes på Lindholmen av Sven Alexander senare skulle repareras, valde redaren då han hörde att Sven Alexander inte var kvar, att byta varv då ”reparationer gjordes det ”på det varvet där Sven Almqvist var chef”.

 

 

Det finns även en intressant koppling till Göta kanal bygget på 1800-talet och Motala verkstad.

Baltzar von Platen behövde teknisk kompetens till Göta kanalbygget och bjöd in den mycket teknisktkunniga och begåvade Daniel Fraser från Skottland, som bl.a blev Motala verkstads 1a chef 1822-43.

Hans dotter gifte sig med Norman som blev chef på Motala verkstad, och Sven Almqvist gifte sig i sin tur med Normans dotter Agnes, vars farmor då var Agnes Fraser.